Voor velen een noodzakelijk kwaad: die puntjes op de i in academische teksten. Dat zijn er dan ook nogal wat. Ik zet ze graag. In scriptie, proefschrift, journal artikel of edited volume. Volgens Harvard, APA, of Chicago stijl en/of de huisregels van de uitgever. Met mijn PhD-achtergrond én taal(over)gevoeligheid verlicht ik zowel aankomend als gevestigd wetenschapper van deze tijdrovende taak.

Zo redigeerde ik onder meer:

* Women, Gender, Remittances and Development in the Global South (2016),
in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen

Geredigeerd door Yabal Works!
14 Hoofdstukken, geschreven door een internationale club wetenschappers en bijeengebracht door oud-vakgroepgenoten. Over een thema waar mijn eigen promotieonderzoek nauw aan gerelateerd is, en daarmee dus moeilijk om het bij mijn feitelijke taak te houden – taal- en grammaticacorrectie conform de Brits Engelse taal, en aanpassing van de teksten aan de Chicago Manual of Style en de huisstijl van de uitgeverij (Ashgate).

* Mobility and Migration Choices (2015),
in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen

Mobility and Migration Choices
Edited volume van 19 hoofdstukken van academici wereldwijd, samengebracht door twee oud-collega’s van de Sectie Geografie, Planologie en Milieu van de RU. Over migranten en hun ervaringen met en perceptie van grenzen – dus ook hier: interessante materie en naast mijn feitelijke redactiewerk (zoals bij voorgaand boek) zo nu en dan toch ook inhoudelijk commentaar geleverd. Niet zonder gehoor te krijgen!

Die foto hierboven?

Dat ben ik zelf, op 17 februari 2011. Met de bul in de hand dus. Verdiend met mijn promotieonderzoek (naar Filippijns ondernemerschap in Nederland) binnen de sectie Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volg de link, dan zie je wat ik zoal aan eigen (semi-)wetenschappelijke artikelen op mijn conto heb.