Voor velen een noodzakelijk kwaad: die puntjes op de i in academische teksten. Dat zijn er dan ook nogal wat. Ik zet ze graag. In afstudeerscriptie, proefschrift, journal artikel of edited volume. Volgens Harvard, APA, of Chicago stijl en/of de huisregels van de uitgever. Met mijn PhD-achtergrond én taal(over)gevoeligheid verlicht ik zowel aankomend als gevestigd wetenschapper van deze tijdrovende taak.

Zo redigeerde ik onder meer:

* Hillman, F., Van Naerssen, T. and Spaan, E. eds., 2019. Trajectories and Imaginaries in Migration: The Migrant Actor in Transnational Space. London: Routledge. (Zie hier voor meer info)

In opdracht van Vrije Universiteit Berlijn. 12 Hoofdstukken, 208 pagina’s. Zelfde werkzaamheden én thema als de eerder geredigeerde boeken (zie hieronder), en aldus opnieuw een dubbel leuke opdracht.

* Schapendonk, J. (2018). The Geography of a Global Refugee System. Asiel&Migrantenrecht, 2, pp. 64-67.

* Van Naerssen, T., Smith, L., Davids, T. and Marchand, M.H. eds., 2015. Women, Gender, Remittances and Development in the Global South. London: Routledge.

Geredigeerd door Yabal Works!
In opdracht van Radboud Universiteit Nijmegen. 14 Hoofdstukken, 286 pagina’s. Bijdragen van een internationale club wetenschappers, bijeengebracht door oud-collega’s van de Sectie Geografie, Planologie en Milieu. Over een thema waar mijn eigen promotieonderzoek nauw aan gerelateerd is, en daarmee dus moeilijk om het bij mijn feitelijke taak te houden – taal- en grammaticacorrectie conform de Brits Engelse taal, en aanpassing van de teksten aan de Chicago Manual of Style en de huisstijl van de uitgeverij (Ashgate).

* Van der Velde, M. and Van Naerssen, T. eds., 2015. Mobility and Migration Choices: Thresholds to Crossing Borders. London: Routledge.

Mobility and Migration Choices
In opdracht van Radboud Universiteit Nijmegen. Edited volume van 19 hoofdstukken (306 pagina’s) van academici wereldwijd, samengebracht door twee oud-collega’s van de Sectie Geografie, Planologie en Milieu van de RU. Over migranten en hun ervaringen met en perceptie van grenzen – dus ook hier: interessante materie en naast mijn feitelijke redactiewerk zo nu en dan toch ook inhoudelijk commentaar geleverd. Niet zonder gehoor te krijgen!

* Meerdere afstudeertheses voor de opleiding Business Administration aan TIAS Business School en Radboud Universiteit

Die foto bovenaan?

Dat ben ik zelf, op 17 februari 2011. Met de bul in de hand dus. Verdiend met mijn promotieonderzoek (naar Filippijns ondernemerschap in Nederland) binnen de sectie Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volg de link, dan zie je wat ik zoal aan eigen (semi-)wetenschappelijke artikelen op mijn conto heb.